VELICKOV Engineering
click for czech version česká verze
klick fuer deutsche Version deutsche Version
click for english version english version
Home
Firma
Produkty...
Prodej
Kontakt
Impresum
Reference

Firma


Firma

Firma VELICKOV Engineering byla založena doktorem Františkem Veličkovem v prosinci 2009.

Zakladatel pracoval 9 let u firmy BAUER Engineering GmbH na pozici vývojového inženýra a podílel se na více projektech.

Po restruktualizaci společnosti BAUER Engineering GmbH se doktor Veličkov rozhodl získané zkušnosti a jím vyvinuté produkty převzít do vlastní firmy. Mezi největší produkty patří testovací zařízení pro technologii plastových optických vláken POF (Plastic Optical Fiber).

V březnu 2015 se firma přestěhovala z Německa do České republiky.

Cíl

Cílem firmy je nabídnout zákazníkům kompletní řešení, počínaje diskuzí problému a končeje hotovým systémem.

  • Diskuze problému
  • Test technologie, simulace
  • Vypracování nabídky
  • Vývoj schématu a desky plošného spoje
  • Konstrukce mechaniky
  • Programování mikrokontroléru
  • Výroba a test
  • Kalibrace a servis
nahoru  [nahoru]